Alle zonnepanelen termen op een rij

Gewijzigd op Fri, 21 Jul 2023 om 01:10 PM

  1. Opwek: Opwek verwijst naar het proces waarbij zonne-energie wordt omgezet in elektrische energie. Zonnepanelen zetten zonlicht namelijk om in gelijkstroom (DC). Dit gebeurt door middel van fotovoltaïsche cellen die zich op het oppervlak van de zonnepanelen bevinden. Deze cellen bevatten materiaal, zoals silicium, dat gevoelig is voor licht. Wanneer er zonlicht op de cellen valt, ontstaat er een elektrische stroom.
  2. Omzetting: De gelijkstroom wordt omgezet in wisselstroom (AC) om te kunnen worden gebruikt in huis door middel van een omvormer. 
  3. Verbruik: De opgewekte energie wordt eerst gebruikt door de apparaten in huis of bedrijf. Als er meer energie wordt opgewekt dan er op dat moment nodig is, wordt de overtollige energie teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk.
  4. Brutoverbruik: Bruto verbruik verwijst naar de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door de zonnepanelen, ongeacht of deze elektriciteit direct wordt gebruikt of wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk. Het bruto verbruik is dus het totale vermogen van de zonnepanelen zonder dat hierbij rekening wordt gehouden met de hoeveelheid elektriciteit die wordt teruggeleverd aan het netwerk.
  5. Nettoverbruik: Netto verbruik verwijst naar de hoeveelheid elektriciteit die daadwerkelijk door het huishouden wordt gebruikt na aftrek van de teruggeleverde elektriciteit aan het netwerk. Met andere woorden, het netto verbruik is het verschil tussen het totale elektriciteitsverbruik en de hoeveelheid elektriciteit die is opgewekt door de zonnepanelen en is teruggeleverd aan het netwerk.
  6. Teruglevering: De overtollige energie wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnetwerk, waar het wordt gebruikt door andere huizen en bedrijven in de buurt. Dit wordt ook wel salderen genoemd.
  7. Meter: Er wordt een meter geïnstalleerd die zowel de opgewekte als de teruggeleverde energie registreert. Hierdoor kan het energiebedrijf het verschil berekenen en de kosten voor de energierekening bepalen.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren